ทันโลกสุดสัปดาห์ : เมื่อ “วีซ่า” มีความหมายมากกว่าแค่การเข้าประเทศ!

หลังปฏิเสธวีซ่าถึง 2 ครั้ง ในที่สุด สหรัฐฯ ก็ยอมให้กลุ่มนักเรียนหญิงจากอัฟกานิสถานเข้าประเทศ เพื่อร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติได้