เปิดไทม์ไลน์หลังเลือกตั้ง นายกฯ คนใหม่ไม่มาง่าย ๆ

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคนไทยจะได้นายกรัฐมนตรีชื่ออะไร มีพรรคการเมืองไหนเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล หากผลการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการต่อรองของพรรคการเมือง เพราะถึงแม้ศึกการหาเสียงจะจบลงแต่สงครามทางการเมืองยังคงต้องดำเนินต่อไป

ขั้นตอนที่ 1 : เส้นทางสู่รัฐสภาต้องให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งก่อน

หลังจากการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม คณะกรรมการเลือกตั้งต้องทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนและตรวจสอบวิธีการหาเสียงเลือกตั้งว่าผิดข้อกำหนดที่ตั้งเอาไว้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกประธานสภาฯ

หลังจาก กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง และประกาศในพระราชกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อนต่อไปคือ เปิดประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 ซึ่งการประชุมรัฐสภาคครั้งแรกนี้จะเกิดขึ้น ภายในห้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 : ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ในการเปิดประชุมรัฐสภาหลังจากได้ประธานและรองประธานรัฐสภาแล้ว จะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญปี 2560 นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองจำนวนไม่เกิน 3 รายชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 : เส้นทางสู่ทำเนียบ กับนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

หลังจาก ส.ส. และ ส.ว. ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อยแล้ว (ประมาณเดือนกันยายน) นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะพิจารณาเลือกสรรผู้ดำรงแหน่งรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน

ขั้นตอนที่ 5 : เดินหน้าบริหารประเทศ และคณะรัฐมนตรีรักษาการพ้นวาระ

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ 1-4 จากท้องถนนสู่รัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีชุดใหม่และนายกรัฐมนตรีจะได้เริ่มต้นการทำงาน