คนเกิดวันใดจะถูกแฟนนอกใจ[จันทร์ทันดวง 16 เม.ย.- 22 เม.ย. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนควรที่จะระวังเรื่องสุขภาพและดวงของคนวันไหนจะมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุบ่อยจนหมอต้องจิตต์ต้องออกมาเตือนระวัง