ทันโลกสุดสัปดาห์ : “ถ่ายรูป” ช่วยจดจำ “ภาพเหตุการณ์” ได้ชัดเจนขึ้น

เมื่อการ “ถ่ายรูป” ทำให้เราจดจำ “ภาพเหตุการณ์” ได้ชัดขึ้น สิ่งที่ได้จึงมากกว่า “ภาพประทับใจ”