เป็นเรื่องกับคุณปั๊ม EP.48 : ชีวิตนักขับ อาจไม่ต้องเริ่มต้นที่สนามแข่ง

 

ยุคปัจจุบันนักขับทดสอบ (test driver) ในทีมเอฟวัน มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเครื่องซิมูเลเตอร์ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเล่นเกม