ทันโลกสุดสัปดาห์ : “สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” ตำแหน่งต้องห้ามเมืองน้ำหอม!

การแต่งตั้ง “สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” ของฝรั่งเศส กลายเป็นเรื่องต้องห้าม เมื่อประชาชนไม่ยอมรับ