ทันโลกสุดสัปดาห์ : “คิดบวก” ลดความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ไม่อยากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปรับมุมมองใหม่ด้วยการ “คิดบวก”