Saturday, September 23, 2023
Home Tags สุขภาพจิต

Tag: สุขภาพจิต

‘เครื่องมือวัดการนับถือตัวเอง’ สะท้อนความสุขและปัญหาสุขภาพจิต

"Self-esteem" เป็นบันไดสู่การสร้าง "Self Resilience" หรือ "ความแข็งแกร่ง" ที่จะคอยผลักดันให้ทุกชีวิตก้าวข้ามผ่านอุปสรรค เป็นทักษะจำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน

จิตตปัญญา – SDGs เพื่อสังคมไทย และสังคมโลกที่ยั่งยืน

"จิตตปัญญา" หากได้นำไปประยุกต์ใช้กับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) จะยิ่งทำให้บรรลุภารกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เร็วยิ่งขึ้น

“ภาวะเครียดทางการเมือง” ต้องเสพข่าวอย่างมีสติ

กรมสุขภาพจิตแนะจัดการภาวะเครียดทางการเมือง ต้องมีสติ จัดสรรเวลาเสพข่าวอย่างเหมาะสม ประเมินตนเองว่าเมื่อไหร่ควรถอยห่างจากการรับรู้ เพื่อไม่ให้เครียดเกินไป

10 วิธีออกจากความเครียดสำหรับคนวัยทำงาน

ความเครียดส่งผลเสียต่อทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะกับคนวัยทำงาน ที่เผชิญความเครียดทั้งจากการทำงานและการดำรงชีวิต มาหาทางออกด้วย 10 วิธีคลายเครียด ดังนี้

ชวนฮีลใจด้วยนิทรรศการ “Homecoming พาใจกลับบ้าน”

คุณละเลยที่จะดูแล "ใจ" ตัวเองมานานแค่ไหนแล้ว Tonkit360 อยากเชิญชวนทุกคนกลับมาฮีลใจตัวเอง ในนิทรรศการ "Homecoming พาใจกลับบ้าน" วันนี้-30 มิ.ย. นี้เท่านั้น

จัดระบบชีวิต เพื่อจัดการความเครียด

ความเครียดเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ก่อให้เกิดปัญหาได้ทั้งกายและใจ ทั้งนี้เราสามารถปรับใจและร่างกายเพื่อลดความเครียดลงได้ด้วยวิธีเหล่านี้

วิธีเพิ่มฮอร์โมนสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญ และอย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพจิตของคุณเป็นภัยคุกคาม ลองทำตามวิธีเหล่านี้ เพื่อช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนที่จะสร้างความสุขอย่างง่ายดาย

“ความเครียด-กังวล-ทำงานไม่มีความสุข” ปัญหาใหญ่คนทำงาน

ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต ม.ค. 2566 พบวัยแรงงานอายุ 20-59 ปี ขอรับบริการเรื่องความเครียด ไม่มีความสุขในการทำงานสูง สะท้อนความต้องการวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชวนสำรวจสุขภาพใจ

สุขภาพกายแข็งแรงแล้ว สุขภาพใจต้องแข็งแรงด้วย ร่วมสำรวจสุขภาพใจ (Mental Health) ไปกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะเครียดและซึมเศร้า ปัญหาเร่งด่วนอันดับหนึ่งของนักศึกษาไทย

ภาวะเครียดและซึมเศร้า กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนอันดับหนึ่งของนักศึกษาไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต้องเร่งดำเนินการเพื่อหาแนวทางลดปัญหาต่าง ๆ ก่อนสายเกินแก้