ทันโลกสุดสัปดาห์ : สำคัญแค่ไหน! เมื่อคนของโลกใส่เสื้อซ้ำๆ

บางครั้งสื่อก็ให้ความสำคัญกับการใส่เสื้อซ้ำๆ ของคนดัง มากยิ่งกว่าคนใส่เสียเอง!