Tuesday, August 9, 2022

“ปรับตัว” สัญชาตญาณการอยู่รอดที่ได้ผล!

"การปรับตัว" ถือเป็นสัญชาตญาณหนึ่งที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ต่างอยู่รอดได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นชิน

Work from Home บทพิสูจน์ “มืออาชีพ”

คนที่มีศักยภาพในการทำงาน ย่อมมีพื้นฐานของ "ความมีวินัย" อยู่ในตัว แม้ว่า Work from Home ไม่อยู่ในสายตาเจ้านาย แต่วินัยในการทำงานก็ไม่ได้ย่อหย่อนไปจากเดิม

บันทึกไว้: ในปีที่ “สงกรานต์” ไม่เหมือนเดิม

แม้บรรยากาศสงกรานต์ปีนี้จะเปลี่ยนไป หลายคนไม่มีโอกาสกลับไปกราบบุพการีที่ต่างจังหวัด หลายคนไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ แต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในสถานการณ์เช่นนี้

หรือว่า “ยาแรง” จะเหมาะกับคนไทย?

เป็นอีกครั้งที่การขอความร่วมมือกันแบบดี ๆ ไม่ได้ผลกับคนไทยบางจำพวก จนต้องมีคำสั่งเด็ดขาดว่าจะดำเนินคดีแบบจัดหนัก ถึงได้ยอมโผล่มารายงานตัวกันแบบไม่ตกหล่น

“มาตรการแจกเงิน” สารที่ส่งไม่ถึงประชาชน

ปัญหาที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับมาตรการแจกเงินเยียวยาประชาชน คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที่ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

คนไทยพร้อม “ปิดประเทศ” แล้วหรือ?

ลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าพร้อมให้ความร่วมมือหรือไม่ หากรัฐบาลประกาศ "ปิดประเทศ" ขึ้นมาจริง ๆ เพราะแค่ "ปิดเมือง" อย่างไม่เป็นทางการ ก็เกิดความโกลาหลขึ้นแล้ว!

ไม่ประมาท = ลดความเสี่ยง

แค่ไม่ถึง 3 สัปดาห์ ไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นกว่า 40 ราย ส่วนใหญ่มักนำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและชะล่าใจเกินไป

“แก้ปัญหา” ให้ตรงจุด!

ปัญหาการขาดแคลน "หน้ากากอนามัย" จากผลกระทบของ COVID-19 ดูจะขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่โรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถจัดสรรหน้ากากได้เพียงพอ!

“จิตสำนึก” รับผิดชอบต่อสังคม

กรณีของคุณปู่มหาภัยที่ปกปิดข้อมูลเรื่องการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี