ไลฟ์สไตล์การใช้ “หูฟัง” แบบผิด ๆ ที่อันตรายต่อสุขภาพ

“การใส่หูฟัง” เป็นเรื่องปกติของคนในสังคมปัจจุบันไปแล้ว แต่ไลฟ์สไตล์การใช้หูฟังแบบไม่ระวังนั้น ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ พฤติกรรมเหล่านั้นมีดังนี้