รู้หรือไม่ อายุของผู้ชายมีผลให้ลูกเป็น “ออทิสติก” ได้

    ภาพจาก pixabay

    ผลการศึกษาล่าสุด พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอายุของพ่อเด็ก ว่ามีผลต่อพัฒนาการของลูกที่เกิดขึ้นมาได้ และอาจเป็นสาเหตุให้ลูกน้อยเป็นโรคออทิสติก ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางสมองจนส่งผลต่อพัฒนาการด้านสังคมได้

    ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและรักษาโรคออทิสติก  Seaver Autism Center for Research and Treatment ที่โรงพยาบาล Mount Sinai ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาข้อมูลจากเด็กแฝด 15,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 4-16 ปี เกี่ยวกับทักษะทางสังคม และอายุของพ่อเด็กเมื่อตอนที่พวกเขาเกิด

    โดยพบว่า อายุของพ่อเด็กมีผลต่อทักษะทางสังคมของเด็ก  หากผู้ชายมีลูกในขณะที่พวกเขามีอายุน้อยกว่า 25 ปี หรือมากกว่า 51 ปี อาจส่งผลให้ลูกมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการ ซึ่งรวมถึงมีภาวะของโรคออทิสติกด้วย

    นอกจากนี้ ผลวิจัยดังกล่าวยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการ มาจากพันธุกรรมมากกว่าปัจจัยภายนอกอื่นๆ และขึ้นอยู่กับอายุของพ่อเด็กเป็นสำคัญ