รู้หรือไม่ “น้ำหนักตัว” ส่งผลต่ออาการปวด “ไมเกรน” ได้

    ภาพจาก pixabay

    ใครที่มีปัญหาปวดศีรษะ “ไมเกรน” บ่อยๆ โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นเพราะน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือน้อยเกินไปได้ หลังจากผลการศึกษาล่าสุด พบว่า น้ำหนักตัวส่งผลต่ออาการปวด ไมเกรนได้เช่นกัน

    จากการศึกษากับคนเกือบ 300,000 ราย ที่มีน้ำหนักตัวต่างกันไป พบว่า คนที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 30 มีความเสี่ยงที่จะมีอาการปวดไมเกรน 27 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผู้ที่ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 ก็มีความเสี่ยงที่จะปวดไมเกรน 13 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ ซึ่งการหาค่า BMI คำนวณได้จากการนำน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) มาหารด้วย ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง โดยค่ามาตรฐานสำหรับนัำหนักปกติจะอยู่ที่ 18.5-22.9

    ดอกเตอร์ลี ปีเตอร์ลิน หัวหน้าชุดวิจัยดังกล่าว จากมหาวิทยาลัยการแพทย์จอห์นส ฮอปกินส์ ระบุว่า เนื้อเยื่อไขมันที่หลอมละลายโมเลกุลต่างๆ อาจมีบทบาทในการพัฒนาหรือกระตุ้นให้เกิดอาการปวดไมเกรนได้

    นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าผู้หญิงและผู้ที่เป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว มีโอกาสปวดไมเกรนได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงระหว่างน้ำหนักตัวกับไมเกรนนั้น ยังอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับความเชื่อมโยงระหว่างอาการปวดศีรษะกับโรคไบโพลาร์ และโรคหัวใจบางชนิด