Sunday, October 2, 2022
Home Tags เพื่อนร่วมงาน

Tag: เพื่อนร่วมงาน

แสดงน้ำใจอย่างไร เมื่อคนในทีมป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือร้ายแรง

เรื่องของ "สุขภาพ" ไม่เข้าใครออกใคร เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันอยู่ทุกวัน อาจจะไม่ได้สุขภาพดีอย่างที่คิด ถ้ารู้ว่าพวกเขาป่วย จะแสดงน้ำใจอย่างไรดี

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.44 : “วาทศิลป์” ศิลปะในการพูดเพื่อสื่อสารกับคนในทีม

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.44 พบกับ พี่ตุ๊กตาและพี่จิ๊บ คนที่มี "วาทศิลป์" คือคนที่มีศิลปะในการพูด ศิลปะในการใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหารให้ประทับใจ คล้อยตาม

“ศิลปะการทำงาน” เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

การกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อย "ศิลปะการทำงาน" จะช่วยให้บรรยากาศการทำงานกลับมาดีเหมือนเดิม เป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานต้องมี

“วาทศิลป์” ศิลปะในการพูดเพื่อสื่อสารกับคนในทีม

ในทีมเราอาจพบเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะการพูดที่โดดเด่นกว่าคนอื่น คนที่ทำให้เรา "แพ้ทาง" เสมอ จูงใจให้คล้อยตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง คนเหล่านี้มี "วาทศิลป์"

ทีมเดิมปณิธานใหม่ ตั้งเป้าทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านมาแล้วครึ่งปี ทีมงานอาจจะหน้าเดิม ๆ แต่ความปรารถนาส่วนรวมของทีมอาจต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อีก 6 เดือนก่อนหมดปี อยากเห็นทีมตัวเองไปในทิศทางไหนกันบ้าง

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.43 : “ไม่เห็นด้วย” ในที่ทำงานต้องไม่เกิด “ความขัดแย้ง”

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.43 พบกับ พี่ตุ๊กตาและพี่จิ๊บ "ความไม่เห็นด้วย" เกิดขึ้นได้เสมอ แต่การที่จะแสดงความคิดในเชิงไม่เห็นด้วยออกมา คุณต้องมืออาชีพมากพอ

วิธีปลอบใจ ให้กำลังใจ แก่เพื่อนร่วมงานที่กำลังทุกข์ใจ

ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันอยู่ทุกวันแลดูทุกข์ใจ อารมณ์เศร้า ๆ ผิดปกติ เราสามารถแสดงน้ำใจด้วยการปลอบใจและให้กำลังใจกับเขาได้นะ!

วิธีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานต่างเจเนอเรชัน

สังคมการทำงานเป็นสังคมที่มีความหลากหลายของช่วงวัยสูงมาก หากเริ่มรู้สึกว่าการทำงานกับคนที่อายุห่างจากตนเองมาก ๆ เป็นปัญหา ก็อาจจะต้องลองปรับตัวกันดูหน่อยแล้ว

ออฟฟิศที่มี “ความหลากหลายทางเพศ” ดีอย่างไร

ไม่ว่าจะเพศสภาพไหน ก็ไม่สมควรถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติในการทำงาน เพราะศักยภาพในการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นเพศอะไร มันอยู่ที่ผลงาน

Feedback เพื่อนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดี

การฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ และความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนที่ได้รับฟีดแบ็กมีการตกผลึก นำไปปรับปรุง เกิดการพัฒนา