Saturday, October 23, 2021
Home Tags เป็นหนี้

Tag: เป็นหนี้

10 สัญญาณเตือนว่าคุณมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว!

10 สัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าคุณกำลังมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถ้าคุณมีเกิน 5 ข้อ ก็ต้องบอกตัวเองแล้วล่ะ ว่าถึงเวลาเคลียร์หนี้สินที่ล้นพ้นตัวกันแล้ว

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของลูกหนี้

ถ้ารวมเป็นก้อนเดียวได้ จะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทุกเดือนลดลง ทั้งยังมีหลายธนาคารปล่อยให้กู้เงินเพื่อนำมาโปะหนี้ คุณจะหายใจต่อเดือนได้มากขึ้น

7 หนทางในการจ่ายหนี้ แม้ว่ากระเป๋าเงินจะตึงตัวก็ตาม

เป็นหนี้ก็ต้องใช้ แม้ว่าเงินในกระเป๋าจะไม่พอ แต่คุณยังชำระหนี้ได้ เพียงต้องมีวินัยทางการเงิน จะทำให้การจ่ายหนี้ของคุณนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้

5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนเราล้มละลายทางการเงินได้

จำนวนคนถูกฟ้องล้มละลายเพิ่มขึ้นทุกปี บทความชิ้นนี้จะมาบอกคุณ ว่าทำไมคนเราถึงพลาดจนถูกฟ้องล้มละลายได้ เขาพลาดเพราะเหตุผลใด เรามาลองศึกษากัน

เป็นหนี้ไม่ได้น่ากลัว ถ้าคิดวางแผนเรื่องนี้ก่อน

"หนี้" ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และไม่ได้มีผลลัพธ์ในแง่ลบเพียงอย่างเดียว ก่อนที่คิดจะเป็นหนี้ ควรวางแผนเรื่องเหล่านี้ก่อน เพื่อสภาพคล่องทางการเงิน

ถ้า “ตกงาน” ควรจัดสรรหนี้และการเงินอย่างไร?

ในสภาวะที่วิกฤติทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลก และทำให้หลายคนต้องกลายเป็นคนว่างงานแบบฉับพลัน ควรบริหารจัดการหนี้ที่แบกอยู่อย่างไร?