Thursday, January 20, 2022
Home Tags เกมการเมือง

Tag: เกมการเมือง

คุณหนีเกมการเมืองไม่พ้น! ไปอ่าน “เปเรย์รา ยืนยัน”

คุณเคยคุยกับรูปถ่ายคนที่คุณรักไหม คุยแบบเล่าให้รูปฟังไปเรื่อย เหมือนระบายความคับข้องใจที่มีมาทั้งวัน หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิยายรัก แต่เป็น...

ฟังเสียงคนตัวเล็ก ๆ บ้าง

ปัญหาใหญ่สุดของการสื่อสาร คือการรับฟังเพื่อตอบโต้ ไม่ได้รับฟังเพื่อทำความเข้าใจ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายลองเงี่ยหูรับฟังเสียงคนตัวเล็กบ้าง