Tuesday, October 20, 2020
Home Tags คิดนอกใจ

Tag: คิดนอกใจ

ฮาวทูทิ้ง : ยิ่งกำจัด ..ยิ่งรู้สึก

ฮาวทูทิ้ง ดูแล้ว จุก

ใคร่ครวญไม่คร่ำครวญ

เอาเรื่องเก่า ๆ ไปเลหลัง แล้วหันหน้าเผชิญกับอนาคต

ไกลจากคนใกล้

คนใกล้ที่อยู่ไกลคือพลังงานใจที่ดีที่สุด

หลงทางยังหาเจอ

ชีวิตคนเรามันก็ต้องมีหลงทางกันบ้างแหละ

เปลี่ยนใครไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

หาที่ที่เหมาะกับเรา อะไร ๆ จะดีขึ้นเอง

ความเจ็บปวดที่พบเจอคือยาเสริมภูมิคุ้มกัน

เมื่อเราบาดเจ็บและมีแผลเพราะสิ่งหนึ่ง สิ่งที่ได้รับคือความรับรู้และหลีกเลี่ยงจากมันเพื่อไม่ให้เจ็บซ้ำ

ความรักไม่ใช่เวเฟอร์ ที่จะแยกเลเยอร์เพื่อคบซ้อนกันได้!

การคบซ้อนคือรูปแบบของความเห็นแก่ตัวของการควบคุณความอยากและไขว้เขวไม่ได้

ทุ่มเทมากมาย กลายเป็นแค่เพื่อน

ความรักที่ส่วนใหญ่ไม่สมหวัง ถูกจำกัดความอยู่ในคำว่า Friend zone

ใช่หรือไม่ ไม่มีใครล่วงรู้

ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ใช่ในอุดมคตินั้น แท้จริงแล้วจะใช่จริง ๆ หรือไม่

คำถามชวนอึดอัด ไม่อยากอึมครึมต้องหลีกเลี่ยง

คำถามของความสงสัยบางอย่างก็เป็นเรื่องไม่สร้างสรรค์ จนต้องถามกลับไปว่า ถามเพื่อ?