Sunday, August 1, 2021
Home Tags ความจริง

Tag: ความจริง

ความจริงของชีวิต 7 ข้อที่ต้องยอมรับให้ได้ แม้ว่ามันจะยากก็ตาม

เราจะไม่ปลอบคุณว่า "ทำใจให้สบาย แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง" เพราะทุกอย่างจะดีขึ้นเองเมื่อคุณ "ยอมรับความจริงได้" ถึงจะรับยาก แต่มันก็คือความจริง!

ในสังคมที่เล่าความจริงแบบ “ราโชมอน”

"คุณไม่สามารถทำให้คนที่ทำแต่เรื่องอัปยศอดสู รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เขาทำได้ฉันใด คุณก็ไม่สามารถทำให้คนที่ไร้ยางอาย รู้สึกละอายต่อสิ่งที่เขาทำฉันนั้น มันก็เหมือนแมลงสาบที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความโสมม อย่างไรเสียแมลงสาบก็ยังคงเป็นแมลงสาบวันยันค่ำ"

หน้าที่ของสื่อไม่ใช่การเติม​ “ความกลัว” ให้กับสังคม

หน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนในเวลานี้ คือลดความแตกตื่นของสังคมให้ได้มากที่สุด และเครื่องมือเดียวที่จะลดความแตกตื่นของสังคมได้ดีที่สุดคือการนำเสนอความจริง ที่ไม่เติมความกลัว ความปรารถนา หรือเรื่องราวเกินจริงลงไป

ความจริงในชีวิต 7 ประการที่คุณต้องรับให้ได้

เราอาจหลอกตัวเองในบางครั้งเมื่อเราไม่สมหวัง เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค แต่การเงยหน้ามองความจริงที่เราต้องเจอคือหนทางที่ดีที่สุด เพื่อที่ชีวิตจะได้ดำเนินต่อไป