Saturday, September 25, 2021
Home Tags ข้าราชการ

Tag: ข้าราชการ

จ้างเด็กจบใหม่ 1 หมื่นอัตรา “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” คืออะไร

จากการที่ภาครัฐจะจ้างเด็กจบใหม่จำนวน 10,000 อัตรา เป็น "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" แล้วพนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการหรอกหรือ? Tonkit360 มีคำตอบ

ไม่มีอาชีพใดมั่นคง ตามความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน

"ความมั่นคง" ไม่ใช่การอยู่ในองค์กร หรือทำงานในสายนั้นอย่างเดียว แต่มันหมายถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

อำนาจ สิทธิพิเศษ เสียงสะท้อนความอยุติธรรม

ในวันที่ผู้มีอำนาจเงิน มีอิทธิพล มียศมีตำแหน่ง ทำผิดกฎหมายเสียเอง

กระเบื้องเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม

สุดท้ายหากไม่มีการแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรมในระดับหนึ่งแล้ว ใยประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ ข้างในประเทศยังไม่เกิดขึ้น แล้วใยจะไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้