Sunday, January 29, 2023

แค่คลิกเดียว Digital Footprint ของคุณก็ถูกบันทึกแล้ว

หากคุณคิดจะเอาชนะ AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ใน Tech Company ที่พัฒนาซอร์ฟแวร์ไปพร้อม ๆ กับศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยจิตวิทยา พวกเขาล้ำกว่าคุณหนึ่งก้าวเสมอ

คุณมีโอกาศแค่ 8.25 วินาที ในยุคดิจิทัลเอจ

ดูเหมือนว่ายุคดิจิทัลเอจเป็นยุคที่ผู้คนสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ยุคที่ผู้คนฟังแต่เสียงของตนเองโดยไม่สนใจว่าถูกหรือผิดจนกลายเป็นเรื่องปกติ

ตลาด Influencer กับโลกยุค Post COVID-19

จากนี้ฟองสบู่ของการว่าจ้างในราคาแบบ "ตามใจฉัน" ได้แตกลงเป็นที่เรียบร้อย ทำให้การใช้เครื่องมือ Digital Marketing กำลังจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่ Nano Influencer

“นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร”

วรรคทองของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี แสดงให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ทำให้เราเปิดโลกกว้างผ่านตัวอักษร รู้จักคิดวิเคราะห์ และเข้าใจนัยยะสำคัญที่แฝงอยู่ในตัวอักษร

ใจคนเราลึกกว่าที่ AI จะหยั่งถึง

สังคมของการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้ อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า Direct Message จากแหล่งข่าวไปหากลุ่มเป้าหมาย โดยที่ไม่ได้มีการกลั่นกรองว่ามีนัยยะใดแอบแฝงอยู่บ้าง

ในยุคที่ผู้คนมัก Overestimate ตัวเอง

ทฤษฎีหลุมแห่งความกลวง พฤติกรรมประเภทมั่นหน้ามั่นโหนกจนเกินเหตุ เพราะที่รู้ก็รู้ไม่จริง แต่พยายามบอกว่าตัวเองรู้ และแสดงให้โลกรู้ด้วยว่าตนเองนั้นรู้ (แบบผิด)

ความท้าทายของคนวงการสื่อในปี 2566

นี่คือปีที่สื่อต้องแข่งกันเรื่องความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับใช้เนื้อหาและรูปแบบให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า และต้องมีความรับผิดชอบต่อความต้องการของสังคม

ความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือสำคัญในการสร้างความ “เนียน”

โลกยุคหลังโควิดจะมีการใช้เครื่องมือทางการตลาดหนักขึ้นกว่าเดิม นักการตลาดทั้งหลายต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเนียนต่อการส่งข้อความจากแบรนด์​

ภาษาอังกฤษไม่ใช่ของแสลงแค่เปลี่ยนทัศนคติ

ภาษาอังกฤษจะทำให้โลกของผู้เรียนกว้างขึ้น เห็นว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่พื้นที่หน้าบ้าน เป็นเกราะกำบังชั้นดีเมื่อใช้สื่อสารกับต่างชาติไม่ให้ถูกเอาเปรียบโดยง่าย

เมื่อสื่อเป็นแค่เครื่องมือของ “นักสร้างเรื่อง”

send in the clowns เป็นเรื่องที่ทำกันบ่อย ๆ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนจากหัวหลักไปสนใจเรื่องที่เป็นสีสัน จนลืมไปว่าเรื่องหลักกำลังดำเนินไปในทิศทางใด