รู้ไหม? คุณกำลังทำให้เจ้าตูบ “เครียด” อยู่นะ

รู้หรือไม่ว่าการถูกรุมเร้าด้วยปัญหา หรือมีเรื่องกลัดกลุ้มใจที่ส่งผลทำให้คุณคิดมากถึงขั้นเครียดนั้น นอกจากผลเสียที่เกิดขึ้นกับคุณแล้ว ผลกระทบเรื่องความเครียดยังสามารถถ่ายทอดไปยังน้องหมาสุดรักของคุณด้วย และความเครียดที่ถ่ายทอดจากเจ้าของมีผลให้สุนัขเครียดได้มากกว่าสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อีกด้วย

จากผลของการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ได้ระบุเอาไว้ว่า ปริมาณฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดที่สะสมในมนุษย์กับเส้นขนของน้องหมานั้นมีความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเสมอ โดยเฉพาะในน้องหมาที่มีนิสัยอ่อนไหวง่าย

การทดสอบนี้นักวิจัยได้พาเจ้าของและน้องมา 58 ตัวมาศึกษา โดยขั้นแรกคือการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลด้านภาวะทางอารมณ์และบุคลิกภาพของสุนัขของแต่ละคน หลังจากนั้นจึงเป็นการติดตามระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลจากขนน้องหมาที่ทำการทดลอง และนำมาเปรียบเทียบกันตามช่วงเวลาต่าง ๆ

และพบว่าเป็นจริงในเรื่องของการถ่ายทอดความเครียดจากเจ้าของสู่สุนัข ซึ่งโดยปกติร่างกายมนุษย์จะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะเครียดหรือวิตกกังวล มากไปกว่านั้นทีมผู้วิจัยยังพบอีกว่าปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อม พื้นที่อยู่อาศัย ไม่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนคอติซอลของน้องหมา หากแต่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ฮอร์โมนนี้สูงขึ้นได้เป็นเพราะอารมณ์ของเจ้าของเอง

สิ่งที่ค้นพบบ่งชี้ว่า น้องหมาที่อยู่ในอารมณ์วิตกกังวลหรือเครียดนั้นไม่ได้ทำให้เจ้าของเครียดตาม แต่หากเจ้าของเครียด น้องหมาที่ใกล้ชิดจะเครียดตามทันที พวกเขาสามารถรับการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมของเรา สภาพร่างกาย หรือกลิ่นตัวที่เปลี่ยนไป

แน่นอนว่าเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับน้องหมานั้นมีความเชื่อมโยงกันอยู่ไม่มากก็น้อย แต่ผลการทดลองนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราได้รู้มากขึ้นว่าน้องหมาสามารถตอบสนองกับอารมณ์ของเจ้าของในเรื่องของความเครียดและความเห็นอกเห็นใจได้มากที่สุด

อ้างอิง : Psychology Today