เรื่องใกล้ตัว EP.21 : รู้ไว้ใช่ว่า “ความเครียด” สัมพันธ์กับ “ความอ้วน”

หากปล่อยให้ตัวเองเครียดบ่อย ๆ อาจส่งผลต่อ “ความอ้วน” ได้ เพราะฮอร์โมนความเครียด “คอร์ติซอล” จะกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้น!