ทำไมสายการบินถึงยอมให้ “จองที่นั่งเกินจำนวน”

กรณีที่สายการบิน “ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส” เที่ยวบินจากชิคาโก ไปหลุยส์วิลล์ ในสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเลือดตกยางออก ซึ่งเกิดจากการขายตั๋วโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และไม่มีใครสมัครใจลงจากเครื่อง แม้ได้รับข้อเสนอเป็นเงินชดเชย 400 เหรียญสหรัฐ (14,000 บาท) พร้อมห้องพักในโรงแรม 1 คืน และตั๋วเครื่องบินเที่ยวบ่ายถัดไปนั้น ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดสายการบินต่างๆ ถึงยอมให้มีการ overbooking หรือจองที่นั่งเกินจำนวนได้

ผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากการจองที่นั่งเกินจำนวน
เว็บไซต์ Chicagotribune เผยว่า เมื่อปีที่แล้วในสหรัฐอมริกามีผู้โดยสารราว 40,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการจองที่นั่งเกินจำนวน ซึ่งจำนวนนี้ไม่ได้รวมผู้โดยสารที่เต็มใจสละที่นั่งของตัวเองหลังจากสายการบินถามหาผู้ที่สมัครใจแต่อย่างใด

Overbooking เป็นนโยบายที่สายการบินต่างๆ ทำได้
ที่สำคัญ การจองตั๋วเกินที่นั่ง ถือเป็นนโยบายที่สายการบินต่างๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย หลังจากที่ผ่านมา มักพบปัญหาผู้โดยสารบางส่วนยกเลิกไฟลท์บินกะทันหัน ทำให้ที่นั่งบนเครื่องว่างลง และเมื่อถึงเวลานั้น สายการบินก็ไม่สามารถขายตั๋วที่ว่างได้ทันแล้ว

ต้องถามความสมัครใจผู้โดยสารว่ายินดีสละที่นั่งหรือไม่
แต่ถึงกระนั้น ก็ต้องสอบถามความสมัครใจของผู้โดยสารก่อนว่าใครยินดีสละที่นั่งของตัวเอง และสายการบินก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการชดเชยผู้โดยสารที่กำหนดไว้ด้วย ซึ่งจากสถิติของ 12 สายการบินใหญ่ของสหรัฐฯ พบว่า เมื่อปีที่แล้วมีผู้โดยสารราว 434,000 คน ที่ยอมสละที่นั่ง โดยในจำนวนนั้นมาจากสายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส เกือบ 63,000 คน

หากไม่มีใครสมัครใจ ต้องสุ่มเลือกผู้โดยสาร
อย่างไรก็ตาม หากเที่ยวบินนั้นๆ ไม่มีผู้สมัครใจ ทางสายการบินสามารถสุ่มเลือกผู้โดยสารได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกจากตั๋วที่มีราคาถูกที่สุดก่อน เพราะการจ่ายค่าชดเชยจะน้อยลงไปด้วย รวมถึงพิจารณาด้วยว่าไฟลท์ต่อไปของผู้โดยสารที่ถูกเลือกต้องใช้เวลารอนานเพียงใด แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาเป็นกลุ่มครอบครัวจะไม่ถูกจับแยกจากกัน และจะไม่เลือกเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางเพียงลำพัง

การใช้กำลังไม่ใช่คำตอบ หากผู้โดยสารไม่เต็มใจ
สำหรับกรณีของผู้โดยสารชายชาวเอเชียที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังลากตัวออกจากเครื่องบินจนเลือดกลบปากนั้น เป็นเพราะชายคนดังกล่าว ถูกสุ่มเลือกแล้วแต่ไม่สมัครใจที่จะสละที่นั่งของตัวเอง โดยให้เหตุผลว่าเขาเป็นหมอ และจำเป็นต้องกลับบ้านเพื่อตรวจคนไข้ในวันถัดไป ทางสายการบินจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนามบินเข้ามาจัดการ เพราะไม่สามารถเชิญออกจากเครื่องบินได้

แต่ด้วยวิธีปฏิบัติที่รุนแรงเกินกว่าเหตุจึงเกิดคำถามตามมาจากสังคมว่า เหตุใดจึงต้องทำกันถึงขนาดนั้น อีกทั้งผู้ถูกกระทำเป็นชาวเอเชียด้วย จึงถูกมองไปที่ประเด็นการเหยียดผิวและเชื้อชาติอย่างช่วยไม่ได้!

ที่มา : chicagotribune.com