Friday, July 19, 2024
Home Tags สื่อสิ่งพิมพ์

Tag: สื่อสิ่งพิมพ์

ลมหายใจสุดท้ายของสื่อสิ่งพิมพ์

ในโลกยุคแอนะล็อก คนอ่านสื่อสิ่งพิมพ์สามารถเลือกได้ว่าจะเสพข้อเขียน เสพข่าวในลักษณะไหนโดยใช้วิจารณญาณ แต่ในยุคดิจิทัล คนเสพสื่อเพราะมี Algorithm คอยจัดสรร

ประสบการณ์จากปี 40 “ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด”

จากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ที่คนทำงานสายสื่อต้องหันไปพึ่งสื่อออนไลน์ เวลาผ่านไป 20 ปี คนทำงานสายสื่อต้องกลับมาพึ่งสื่อออนไลน์อีกครั้ง เพียงแต่รอบนี้ คือการแข่งขันในการสร้าง Content ไม่ได้มีเพียงแค่บทความ คลิป หรือรูปภาพ

“ชีวิตวิถีใหม่” ของสื่อได้เกิดขึ้นไปแล้ว

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สื่อออนไลน์ต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่เกิดใหม่ เพราะตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อเกิดขึ้นแทบทุกเดือน