Saturday, September 23, 2023
Home Tags พฤติกรรมผู้บริโภค

Tag: พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ภาคธุรกิจต้องเพิ่ม 3 สกิลด้านความยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล นำเสนอแนวโน้มเทรนด์การทำธุรกิจ "ความยั่งยืน (Sustainability)" เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs

สมาคมการตลาดฯ แนะปรับแผน รับมือกับ 4 เทรนด์การตลาด

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิด 2 หลักสูตร ตอบโจทย์แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง "XYZ: Experience Your Zero" และ "MORPH : Visionary Re-Defined"

จิตวิทยาทางการตลาด ที่แบรนด์มักใช้จูงใจผู้บริโภค

เครื่องมือสำคัญของนักการตลาดที่ใช้ในการทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจ คือการใช้จิตวิทยาเข้ามาเป็นอาวุธลับในการส่งข้อมูลต่อกลุ่มเป้าหมาย

อีก 18 วันนับจากนี้โลกที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนไป

เอเยนซี่ระดับโลกอย่าง เดนซึ เปิดเผยรายงานการใช้สื่อในปีหน้าซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องไปยังปีต่อไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

รู้ทันนักการตลาด กับจิตวิทยาเพื่อสร้างความรู้สึก “ว้าว” ให้กับแบรนด์

อาวุธลับทางจิตวิทยาเหล่านั้นล้วนมาจากการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในโลกปัจจุบัน ส่วนจะปรับใช้มาเป็นวิธีการใดบ้างนั้น มาดูรายละเอียดกันเลย

“การตลาดแบบรีวิว” ที่ไม่ได้เชื่อถือได้หรือตอบโจทย์เสมอไป

ทุกวันนี้ เราอาจตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยอาศัยพึ่ง "รีวิว" เป็นหลัก โดยที่บางครั้งมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้หรือไม่ตอบโจทย์ความต้องการเราเสมอไป