Tuesday, August 9, 2022
Home Tags จรรยาบรรณสื่อ

Tag: จรรยาบรรณสื่อ

“เรตติ้ง” ตัวกำหนดสื่อว่าต้องนำเสนอ “ข่าวชาวบ้าน” มากเป็นพิเศษ

การนำเสนอข่าวแบบที่เน้นเรียกเรตติ้ง ใส่เรื่องชาวบ้านเข้าไปเยอะ ๆ ส่วนข้อมูลนั้นก็จริงบ้าง เท็จบ้าง แอบสร้างเองบ้าง เป็นภาพสะท้อนคุณภาพของสังคมที่บิดเบี้ยว

สื่อที่ดีทำหน้าที่อย่างไร ต้องอ่าน “บรรณาธิการคนสุดท้าย”

บทความหรือรายงานข่าว ซึ่งเป็นเนื้อหาของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจะสนุกและมีสีสันเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับบรรณาธิการ ดังนั้น ไม่ใช่ใครก็เป็นบรรณาธิการได้

5 มีนาคม “วันนักข่าว” กับบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยน (หาย) ไป

"นักข่าว" หรือ "สื่อมวลชน" จะยังคงเป็นอาชีพที่ถูกตั้งคำถาม ถูกวิพากษ์วิจารณ์บทบาทหน้าที่ และถูกถามหาจรรยาบรรณในการงานอยู่เสมอก็เพราะแบบนี้!

Rush ซีรีส์ที่ตีแผ่ความเจ็บปวดที่คนวัยทำงานเท่านั้นจะเข้าใจ

วงการทำงาน ถ้า "ศีลธรรมมันกินไม่ได้" ความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์จะเริ่มต้นเมื่อไรไม่มีใครรู้ รู้แต่ต้องมีคนเจ็บปวดแน่นอน โดยเฉพาะพนักงานธรรมดา

เส้นกั้นระหว่างข่าวกับ Reality Show

คนทำข่าวต้องมีเส้นกั้นระหว่างข่าวกับ Reality Show วันใดกองบรรณาธิการหรือผู้บริหารช่องให้ทำข่าวเป็น Reality Show ความเป็นนักข่าวคุณก็หมดความน่าเชื่อถือทันที