วางแผนการเงินสร้างครอบครัว อย่างไรชีวิตคู่ไม่พัง

ในช่วงนี้ อาจเป็นช่วงที่หลายคนตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของการเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการสักที

การวางแผนการเงินก่อนแต่งงานอาจจะเป็นเรื่องสำคัญ เป็นสิ่งที่ต้องมีการวางแผนการเงินในระยะสั้นถึงระยะกลาง แต่เรื่องการวางแผนการเงินหลังแต่งงานต่างหาก คือเรื่องการวางแผนระยะยาวที่ต้องมีการวางร่วมกัน และต้องมีการสร้างวินัย สร้างข้อตกลงที่ชัดเจน การวางแผนการเงินสร้างครอบครัว มักจะมีสูตรการใช้เงินในครอบครัวอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ นั่นคือ

รูปแบบแรก  ชีวิตคู่ดีกว่าอยู่ตัวคนเดียว มีอะไรหารสอง 

รายได้รวมกัน และทำการบริหารจัดการรายจ่ายทั้งหมดในบ้านร่วมกัน ซึ่งรายจ่ายของทั้งครอบครัวจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ 3 ส่วน นั่นคือ ส่วนค่าใช้จ่ายในบ้าน ส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวบุคคล ส่วนของเงินออม เงินลงทุน หรือประกันชีวิตของคนในครอบครัว แล้วให้ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย ใครคนใดคนหนึ่งบริหารเงิน รูปแบบการบริหารเงินแบบนี้มักเกิดกับคนที่ฝ่ายหนึ่งไม่มีวินัยเรื่องการเงิน ไม่สามารถวางแผนการใช้หรือการจ่ายสิ่งต่าง ๆ ได้ ทำให้ต้องเป็นฝ่ายหนึ่งที่ดูแลเรื่องการเงิน ทั้งส่วนตัวของทั้งสองคน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ถือเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้การบริการเงินชัดเจน และรู้รายรับรายจ่ายของบ้านที่แน่นอน

รูปแบบที่สอง คือการแบ่งส่วนเงินกองกลาง จากรายได้ของทั้งสองคน

โดยทำข้อตกลงกันว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราต้องกินและใช้ร่วมกันในบ้าน ทั้งค่าผ่อนบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าเงินฉุกเฉินของครอบครัวที่เป็นกองกลางเก็บร่วมกัน และส่วนที่เหลือจากเงินเดือนหรือรายได้ของแต่ละคน เป็นส่วนที่ไว้สำหรับเป็นงบประมาณส่วนตัวในการใช้จ่ายอิสระ การวางแผนแบบนี้ข้อดีคือ ทำให้ชีวิตคู่ไม่ผูกมัดหรือขาดอิสระในตัวเองมากจนเกินไป การเอารายได้ทั้งหมดรวมกันแล้วหารสองอาจจะทำให้เกิดความอึดอัด หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาได้มากและอยากใช้เงินมาก โดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วย

รูปแบบที่สาม คือการแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่เอาเงินรายได้ของทั้งสองคนมารวมกัน

ฝ่ายชายออกค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ เช่น ค่าผ่อนบ้านรายเดือน ฝ่ายหญิงเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายจิปาถะของบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าอินเตอร์เน็ต หรือเมื่อมีลูก ค่าเทอมของลูกจะเป็นหน้าที่การบริหารจัดการของฝ่ายชาย แต่ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง อย่างไรก็ตามควรมีเงินกองกลางที่ออมไว้ร่วมกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินของครอบครัว

แต่ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสร้างกติกาการเงินร่วมกัน แบบที่ไม่ทำให้ฝ่ายใดผ่ายหนึ่งอึดอัดใจ และต้องเป็นการตกลงร่วมกันอย่างแท้จริง เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนกันในระยะยาวเพื่อครอบครัวที่มั่นคง พึงระลึกไว้เสมอว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใคร มีคู่รักจำนวนไม่น้อยที่ชีวิตคู่พังเพราะเรื่องเงิน