ยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ต้องเตรียมอะไร และไปที่ไหน?

อย่างที่หลาย ๆ คนน่าจะทราบกัน ว่าในเวลานี้ “วัคซีนพาสปอร์ต” ได้กลายเป็นเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางข้ามประเทศ ก็เพื่อรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว และแสดงว่าร่างกายจะเกิดภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค หรือลดการแพร่เชื้อโรคไปสู่คนอื่น

ดังนั้น ใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ครบ 2 โดส หรือ 2 เข็มแล้ว ก็ะสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ แต่จะต้องขอเอกสาร “วัคซีนพาสปอร์ต” หรือ “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” ก่อน โดยทางการไทยได้ออกรูปแบบของวัคซีนพาสปอร์ตอย่างเป็นทางการเพื่อใช้งานจริงไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้คนไทยใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองการเดินทางระหว่างประเทศ

สำหรับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อยื่นขอเอกสารรับรองที่เรียกว่า “วัคซีนพาสปอร์ต” นี้ ต้องเตรียมอะไร ไปขอที่ไหน ทำอย่างไรบ้างนั้น Tonkit360 มีข้อมูลจาก Facebook ไทยคู่ฟ้า ถึงขั้นตอนการทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ International vaccination certificate มาฝากกัน ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

 1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (ออกให้โดยสำนักงานอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ขอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. หนังสือการเดินทาง (Passport)
 3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 4. ค่าเอกสาร 50 บาท
ภาพจาก Facebook ไทยคู่ฟ้า

วัคซีนพาสปอร์ต ขอรับได้ที่ไหน

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • โทรศัพท์ 02-134-0134
 • นัดล่วงหน้าทาง E-mail : [email protected]

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

 • เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.)
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • นัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 02-590-3430 หรือ E-mail : [email protected]

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

 • เวลาทำการ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
 • โทรศัพท์ 02-590-3232
 • เปิดทำการ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2564

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.

 • เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทรศัพท์ 02-521-0943-5
 • เริ่มทำการ ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2564