เรื่องใกล้ตัว EP.52 : “พรแสวง” ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง

ถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับตนเองอย่างยั่งยืน ก็ต้องทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้เป็นความเคยชิน ซึ่งกุญแจสำคัญอยู่ที่ “การฝึกฝน” นั่นเอง

ติดตาม Podcast เรื่องใกล้ตัว กับ นรกมล ดิษยบุตร ได้ทาง Podbean และ Spotify ช่องคนต้นคิด ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.