อัปเดต “เราชนะ” ใครได้เพิ่ม เงินเข้าวันไหน สรุปครบจบที่นี่

อัปเดตความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 ก.พ. 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์และปรับเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินโครงการเราชนะเพิ่มเติม ดังนี้

 • เพิ่มกลุ่มคนอีก 3 กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เราชนะ เป็นกลุ่มปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ข้าราชการ (และต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา 33) ได้แก่

– ลูกจ้างแบบรับเหมาของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกจ้างที่จ้างผ่านบริษัท ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการ

– ลูกจ้างรายวันส่วนราชการ

– อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.)

 • กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำให้แทนได้ โดยลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ที่จุดบริการพิเศษ และหน่วยบริการเคลื่อนที่เพิ่มเติม
 • การใช้เงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปฯ เป๋าตัง หรือที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จะใช้จ่ายเงินโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน “ไม่ต้องรีบ” ยังเหลือเวลาลงทะเบียนไปจนถึง 5 มี.ค. 2564 สิทธิ์ไม่หมด และไม่กำหนดว่าลงทีหลังคนอื่นแล้วจะไม่ได้ เพราะผู้ที่จะได้ คือผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว จะได้เงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ เริ่มโอนเงินในวันที่ 5 มี.ค. และวงเงินที่ได้รับครั้งแรกจะได้รับ 4,000 บาท

โดยประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย 1,023 สาขาทั่วประเทศ จุดบริการพิเศษอีก 871 จุดทั่วประเทศ ตรวจสอบจุดบริการได้ที่ www.krungthai.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ เบอร์โทรศัพท์ 02-111-1144 นอกจากนี้ธนาคารยังมีทีมบริการเคลื่อนที่เข้ามาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ไทม์ไลน์รับเงินโครงการ “เราชนะ”

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

รับวงเงิน 675 บาท/สัปดาห์ (กลุ่มที่เดิมได้รับ 800 บาท/เดือน) หรือ 700 บาท/สัปดาห์ (กลุ่มที่เดิมได้รับ 700 บาท/เดือน) รับเงินทุกวันศุกร์

 • งวดที่ 1 วันที่ 5 ก.พ. (แล้วเสร็จ)
 • งวดที่ 2 วันที่ 12 ก.พ. (แล้วเสร็จ)
 • งวดที่ 3 วันที่ 19 ก.พ.
 • งวดที่ 4 วันที่ 26 ก.พ.
 • งวดที่ 5 วันที่ 5 มี.ค.
 • งวดที่ 6 วันที่ 12 มี.ค.
 • งวดที่ 7 วันที่ 19 มี.ค.
 • งวดที่ 8 วันที่ 26 มี.ค.

กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้ว

กลุ่มที่กดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายวันที่ใน 18 ก.พ. 2564 รับเงินเราชนะ 6 งวด

 • งวดที่ 1 วันที่ 18 ก.พ. จำนวน 2,000 บาท
 • งวดที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 4 วันที่ 11 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 5 วันที่ 18 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 6 วันที่ 25 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท

กลุ่มที่กดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หลังวันที่ 18 ก.พ. 2564

 • จะได้วงเงินงวดแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมาตั้งแต่ 18 ก.พ. 2564
 • ทุกวันพฤหัสบดีได้รับเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์ จนครบสิทธิ์โครงการ

กลุ่มที่ “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

– ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ทาง www.เราชนะ.com ได้ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2564

– จะประกาศผลทบทวนสิทธิ์เราชนะ 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 คือ ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ช่วงวันที่ 8 ก.พ. – 21 ก.พ. 2564

 • ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ วันที่ 4 มี.ค. 2564
 • เงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 11 มี.ค. 2564

รอบที่ 2 คือ ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ช่วงวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 2564

 • ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ วันที่ 19 มี.ค. 2564
 • เงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 25 มี.ค. 2564