คำแนะนำ “การลงทุน” ตามลำดับความเสี่ยง สำหรับมือใหม่

นักลงทุนมือใหม่ควรเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง และอายุของผู้ลงทุนมีความสำคัญต่อการรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด หาคำตอบได้ที่นี่! จากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน “คุณวสุ สุทธิพงษ์ชัย” ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ Manulife Asset Management