สรุปเน้น ๆ จบในที่เดียว ก่อนรับเงิน “เราชนะ” ต้องรู้อะไรบ้าง

ก่อนหน้านี้มีการเสนอมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กลับมาระบาดในรอบใหม่ ทำให้หลายคนต้องสูญเสียรายได้จากมาตรการควบคุมโรค กระทั่งวันนี้ (19 ม.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือประชาชน ก่อนจะลงทะเบียนรับเงิน จะต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

รายละเอียดของ “เราชนะ”

โครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยรัฐจะช่วยเหลือเดือนละ 3,500 บาทรวมทั้งสิ้น 2 เดือน มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะช่วยเหลือประมาณ 31 ล้านคน สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียน ระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค. นี้ ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา คือ แรงงานที่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้สูง จะมีกำหนดเกณฑ์เงินฝากในบัญชี ต้องไม่มากกว่าที่กำหนด

ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดย

 • กลุ่มรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี เดิมได้รับเงินในบัตร 800 บาท/เดือน แต่รัฐจะโอนเงินจากโครงการเราชนะเพิ่มให้อีก 2,700 บาท/เดือน เพื่อให้วงเงินในบัตรเพิ่มเป็น 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน
 • กลุ่มรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาท/ปี เดิมได้รับเงินในบัตร 700 บาท/เดือน แต่รัฐจะโอนเงินจากโครงการเราชนะเพิ่มให้อีก 2,800 บาท/เดือน เพื่อให้วงเงินในบัตรเพิ่มเป็น 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

2. กลุ่มที่มีฐานข้อมูลเดิม (ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน) เมื่อผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 ไม่ต้องลงทะเบียน จะมีข้อความให้กดรับสิทธิ์ เพื่อยินยอมให้รัฐตรวจสอบข้อมูลรายได้ รัฐช่วยเหลือ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน จะมีเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติดังนี้

 • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นข้าราชการเมือง
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
 • มีเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 62
 • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (นับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62)

3. ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ หรือไม่มีชื่อในระบบ ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เท่านั้น (ไม่มีแอปพลิคชัน) ในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 และไม่จำเป็นต้องแย่งกันลงทะเบียน

รับเงิน-ใช้เงินอย่างไร

 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินโอนเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64
 • กลุ่มที่มีฐานข้อมูลเดิมและกลุ่มลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินโอนเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท
 • รูปแบบการใช้จ่ายเงินจากโครงการเราชนะจะแตกต่างจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบที่กำหนด คาดว่าจะเป็นแอปพลิดเคชัน “เป๋าตัง” ในการชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่าง ๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบชื่อเรียกอื่น
 • สามารถใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น หากใช้เงินไม่หมด หลังจาก 31 พ.ค. จะตัดวงเงินทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ