เรื่องใกล้ตัว EP.43 : “ดื่มน้ำ” อย่างไร? ให้เพียงพอและได้ประโยชน์สูงสุด

ร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 60 เปอร์เซ็นต์ จึงควรให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำให้เพียงพอ รวมถึงดื่มน้ำให้เป็นเวลาด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ติดตาม Podcast เรื่องใกล้ตัว กับ นรกมล ดิษยบุตร ได้ทาง Podbean และ Spotify ช่องคนต้นคิด ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.