เรื่องใกล้ตัว EP.32 : เพื่อนร่วมงาน “ทัศนคติแย่” เลี่ยงไม่ได้ต้องรับมือให้เป็น!

ถ้าเพื่อนร่วมงานที่ต้องพบเจอกันทุกวัน เป็นคนที่มีทัศนคติลบ ๆ จนกลายเป็นตัวปัญหาในที่ทำงาน ก็จำเป็นต้องรับมือให้เป็น!