เรื่องใกล้ตัว EP.30 : เอาชนะ “ความอิจฉา” ทำได้ถ้าหมั่นฝึกฝน

การปล่อยให้ความรู้สึกอิจฉาเข้ามาครอบงำ คนที่จะเจ็บปวดก็มีเพียงแค่เราเท่านั้น ส่วนคนที่เราอิจฉายังคงใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจไปกับเราด้วย