เรื่องใกล้ตัว EP.24 : “ออกกำลังกาย” ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้

การออกกำลังกายช่วยให้อารมณ์ของเราดีขึ้นได้ แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของการออกกำลังกาย, ระดับความเข้มข้น และระยะเวลาที่ออกกำลังกายด้วยเช่นกัน