เรื่องใกล้ตัว EP.20 : ฟังเพลงตรงกับ Mood ช่วยบำบัดอารมณ์ได้!

การฟังดนตรีไม่เพียงทำให้รู้สีกผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ออารมณ์ของคนฟังด้วย หากเลือกฟังให้ตรงกับ Mood ของตนเอง ก็จะช่วยบำบัดอารมณ์ของคนฟังได้เช่นกัน