รอรับได้เลย! 29 พ.ค. เงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท

ภาพจาก freepik.com

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าวันที่ 29 พ.ค.นี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ให้กับผู้พิการจำนวน 2.03 ล้านคนทั่วประเทศ ที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังจากหน่วยงานท้องถิ่น และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในส่วนนี้ แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ – กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด
2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

โดยหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้พิการครบถ้วนแล้ว พม.จะดำเนินการโอนเงิน 1,000 บาทเข้าบัญชีธนาคารของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่ได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือนนั่นเอง

แต่หากใครรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด ทางพม.จะโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับคนพิการโดยตรงเช่นกัน

ส่วนกรณีของคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการที่ประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารนั้น นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุว่าสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศได้ หรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ สอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 307
2. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0 2106 9307
3. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300
4. สายด่วนคนพิการ โทร. 1479