ละเอียดทุกขั้นตอน! ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา “เกษตรกร” (อัปเดต)

ภาพจาก freepik.com

หลังจากที่รัฐบาลทยอยตรวจสอบและจ่ายเงินเยียวยาในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 ไปก่อนหน้านี้ ก็ถึงเวลาของเกษตรกรที่จะได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท (ยึดจากตามทะเบียนบ้าน) กันบ้าง ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นคนละส่วนกับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจะไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้

เงินเยียวยา 15,000 บาทนี้ เป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และภัยแล้ง ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และตรวจสอบฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วย

ทั้งนี้ Tonkit360 ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากการแถลงข่าวล่าสุดของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 ดังนี้

เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐครัวเรือนละ 15,000 บาท มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเกษตรกรรายเดิมและที่ดินแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรไว้ ซึ่งผู้ที่มีอาชีพเป็นเกษตรแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนก่อน โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ทาง www.farmer.doae.go.th ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการค้นหา จากนั้นตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่แสดงรายละเอียดในการทำกิจกรรมการเกษตรนั้น ๆ

หากระบบแจ้งว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน หรือจากเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เช่นเดียวกัน

โดยการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. ทะเบียนบ้าน  โดย 1 ทะเบียนบ้าน สามารถขึ้นทะเบียนได้สำหรับ 1 ครัวเรือน
  2. บัตรประชาชน เพื่อแสดงข้อมูลที่ผูกโยงกับทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ทำกิจกรรมการเกษตรในแปลงนั้น (กรณีที่เป็นผู้เช่าให้เตรียมสำเนาสัญญาเช่ามาด้วย) เพื่อประกอบการตรวจสอบว่าที่ตั้งแปลงเกษตรอยู่ที่ใด

จากนั้นจะมีแบบคปก.01 ให้เกษตรกรกรอกข้อมูล 9 หมวดตามข้อเท็จจริง และนำไปยื่นตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเอกสารข้างต้นกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการรับรองว่าขึ้้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วจากกรมส่งเสริมการเกษตร จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งต้องใช้เลขทะเบียนเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบ และต้องเข้าไปอัปเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย โดยหลังจากลงทะเบียนผ่านแอปฯ ดังกล่าว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบของภาครัฐต่อไป ซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายครั้งเดียวจำนวน 15,000 บาท

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบคำถามอยู่ แต่อาจจะต้องใจเย็น ๆ อดทนรอคำตอบกันสักนิด เพราะมีคนเข้าไปสอบถามเป็นจำนวนมาก

แม้ว่าวิกฤตินี้จะยากลำบาก แต่ Tonkit360 ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน และขอให้สถานการณ์นี้จบลงโดยเร็ว เราจะผ่านมันไปด้วยกัน!