วัยรุ่นไทยให้ความสำคัญกับ “วันวาเลนไทน์” มากแค่ไหน?

วัยรุ่นไทยสนใจวันวาเลนไทน์ลดลง

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18-25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,263 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

จากการสำรวจเมื่อถามถึง การมีแฟนของวัยรุ่นไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.11 ระบุว่า มีแฟน รองลงมา ร้อยละ 43.55 ระบุว่า ไม่มีแฟน และร้อยละ 1.34 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าใช่แฟนหรือเปล่า ด้านความคิดเห็นของวัยรุ่นไทย ต่อความสำคัญของวันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 6.02 ระบุว่า มีความสำคัญมากที่สุด ร้อยละ 24.86 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสำคัญ ร้อยละ 45.60 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสำคัญ และร้อยละ 23.52 ระบุว่า ไม่มีความสำคัญเลย

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงสิ่งที่วัยรุ่นไทยนึกถึงในวันวาเลนไทน์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.88 ระบุว่า ดอกกุหลาบ ดอกไม้ รองลงมาร้อยละ 22.72 ระบุว่า คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ร้อยละ 13.30 ระบุว่า คนรัก แฟน ภรรยา สามี ร้อยละ 11.88 ระบุว่า ไม่นึกถึงอะไรเลย ร้อยละ 9.98 ระบุว่า ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดี ๆ ให้กัน ร้อยละ 9.26 ระบุว่า ช็อกโกแลต ร้อยละ 1.43 ระบุว่า หัวใจ สีชมพู และร้อยละ 0.55 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ขนมหวาน ศิลปิน/ดาราที่ชื่นชอบ และความเชื่อทางศาสนาคริสต์

ห่วงวัยรุ่นติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์

จากผลสำรวจภาคสนามของซูเปอร์โพล เรื่อง จุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,299 ตัวอย่าง เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์ประชาชนนึกถึงอะไร พบว่า ร้อยละ 33.1 นึกถึงรักที่บริสุทธิ์ ร้อยละ 32.4 นึกถึงช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตา

ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 5 หรือ ร้อยละ 21.0 นึกถึงการมีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 13.5 นึกถึงอื่นๆ เช่น การให้ ดอกกุหลาบ ความรัก และถุงยางอนามัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ให้ความสำคัญกับวันมาฆบูชา มากกว่าวันวาเลนไทน์

ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงสถานที่ใดบ้างที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เฝ้าระวังดูแลเด็กและเยาวชน ในช่วงวันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 39.1 ระบุ โรงแรมม่านรูด ร้อยละ 22.2 ระบุ สถานบันเทิง ร้อยละ 16.7 ระบุ สวนสาธารณะ ร้อยละ 9.2 ระบุสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ร้อยละ 5.8 ระบุโรงภาพยนต์ และร้อยละ 7.0 ระบุอื่น ๆ เช่น บ้านเพื่อน บ้านตนเอง และทุกที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.9 ของคนที่จะมีเพศสัมพันธ์ มีความเสี่ยงต่อโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.3 ระบุเด็กและเยาวชนไทย มีความเสี่ยงมากถึงมากที่สุดในการเสียตัววันวาเลนไทน์