‘ธงชัย-ประหยัด-กิรเดช’ นำทัพ 10 สวิง ร่วมกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2023”

ภาพการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2023” โดย มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการสร้างอาคารให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ (กลาง) ประธานมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยคุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ทั้งนี้ยังมี 10 โปรกอล์ฟชั้นนำของประเทศไทยร่วมออกรอบ ที่สนามไทยคันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 18 ธ.ค. 66

‘ธงชัย-ประหยัด-กิรเดช’ นำทัพ 10 สวิง ร่วมกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2023” มูลนิธิจำนงค์ฯ นำเงินรายได้ช่วยเหลือการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

10 โปรกอล์ฟชั้นนำของไทย นำโดย ธงชัย ใจดี, ประหยัด มากแสง, กิรเดช อภิบาลรัตน์ ฯลฯ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2023” จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดย มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่สนามไทยคันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 18 ธ.ค. 66 เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการสร้างอาคารให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ภาพบรรยากาศการออกรอบในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2023” ครั้งที่ 4 โดยมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ นำทีมโดย 10 โปรกอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ ธงชัย ใจดี, ประหยัด มากแสง, กิรเดช อภิบาลรัตน์, ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์, นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์, สิริภัสสร พัฒน์ชนะ, พริมา ธรรมมารักษ์, กรกมล ศุขอารีย์, ธิรนันท์ อยู่ปาน และจีรัตติยา ฟูเจริญ ร่วมออกรอบกับแขกผู้มีเกียรติ เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันดูแลด้านการศึกษาช่วยเหลือให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งทุนการศึกษา, ติดแผงโซลาร์เซลล์, อุปกรณ์การเรียน, ชุดนักเรียน ตลอดจนสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ ประธานมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยคุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี รองประธานฯ, ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี กรรมการมูลนิธิฯ, สุนิษฐ์ สก๊อต กรรมการฯ และหม่อมหลวง พงศ์พัฒนเดช ดิศกุล ร่วมเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2023” โดย มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงาน

ทั้งนี้ได้มี 10 โปรกอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ ธงชัย ใจดี, ประหยัด มากแสง, กิรเดช อภิบาลรัตน์, ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์, นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์, สิริภัสสร พัฒน์ชนะ, พริมา ธรรมมารักษ์, กรกมล ศุขอารีย์, ธิรนันท์ อยู่ปาน และจีรัตติยา ฟูเจริญ ร่วมออกรอบกับแขกผู้มีเกียรติ เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันดูแลด้านการศึกษาช่วยเหลือให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งทุนการศึกษา, ติดแผงโซลาร์เซลล์, อุปกรณ์การเรียน, ชุดนักเรียน ตลอดจนสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น