Wednesday, November 25, 2020
Home Tags โพสต์

Tag: โพสต์

เมื่อเรา “รู้สึกเขิน” กับสิ่งที่ตัวเองทำในอดีต

เมื่อย้อนกลับไปดูโพสต์ในอดีตของตัวเองที่ผ่านไปไม่เกินสองปี หลายคนรู้สึกว่า "น่าอายจังเราโพสต์อย่างนั้นไปได้อย่างไร" คืออาการ "รู้สึกเขิน" ที่คนรุ่นใหม่เรียก