Saturday, April 13, 2024
Home Tags เซิร์ฟเวอร์

Tag: เซิร์ฟเวอร์

โอกาสของไทยในการเป็นฮับด้าน Data Center ประจำภูมิภาค

ข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล จำเป็นต้องมี Data Center ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโอกาสที่ต่างชาติเจ้าใหญ่กำลังจะเข้ามาลงทุนในไทย อาจทำให้ไทยกลายเป็นฮับของภูมิภาคด้วย