Sunday, September 24, 2023
Home Tags สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง

Tag: สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง

ทันโลกสุดสัปดาห์ : “สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” ตำแหน่งต้องห้ามเมืองน้ำหอม!

การแต่งตั้ง “สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” ของฝรั่งเศส กลายเป็นเรื่องต้องห้าม เมื่อประชาชนไม่ยอมรับ

“สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” ตำแหน่งต้องห้ามเมืองน้ำหอม!

การแต่งตั้ง “สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง” อย่างเป็นทางการของฝรั่งเศสเป็นอันต้องพับไป เมื่อถูกต่อต้านจากประชาชนอย่างหนัก