Sunday, June 23, 2024
Home Tags พิการ

Tag: พิการ

ตรวจสุขภาพคู่รัก “ก่อนแต่งงาน-ก่อนมีลูก” สำคัญอย่างไร?

การตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งงาน-มีลูก ไม่ใช่เรื่องของความไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ของพ่อ แม่ และลูกน้อย