Monday, January 25, 2021
Home Tags ปลุกพลัง

Tag: ปลุกพลัง

เรื่องใกล้ตัว EP.36 : “ปลุกพลังในตัว” เพื่อเริ่มวันใหม่อย่างมีคุณภาพ

ถ้ารู้สึกว่าการตั้งเป้าหมายระยะยาวเป็นเรื่องยากเกินไป ทำไมไม่ลองเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ด้วยการ “ปลุกพลังในตัว” ให้ได้ในทุกวันเสียก่อน

“ปลุกพลังในตัว” เพื่อเริ่มวันใหม่อย่างมีคุณภาพ

ถ้าการตั้งเป้าหมายระยะยาวเป็นเรื่องยากเกินไป และไม่เคยทำได้สำเร็จเสียที ลองเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ด้วยการปลุกพลังในตัวให้ได้ในทุกวันเสียก่อน