Sunday, January 29, 2023
Home Tags ประมาท

Tag: ประมาท

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.57 : ไปเที่ยวไม่มีใครอยากสูญเสีย เอาตัวรอดจาก Crowd Crush

พี่บอกแล้วนะ! ซีซั่น 2 EP.57 พบกับ พี่ตุ๊กตาและพี่จิ๊บ ไม่มีใครอยากไปเที่ยวแล้วไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน จึงไม่มีใครที่สมควรถูกตราหน้าว่าผิดเมื่อเจอเรื่องร้าย

การไปเที่ยวที่ไม่มีใครอยากสูญเสีย และการเอาตัวรอดจาก Crowd Crush

การไปเที่ยวเพราะอินเทศกาลไม่ใช่เรื่องผิดบาป ที่เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วจะกล่าวโทษเหยื่อว่า "ก็แล้วไปทำไมล่ะ ทำตัวเอง" ไม่มีใครอยากออกจากบ้านเพื่อไปตายหรอก

ความ “เฮงซวย” ของคนไร้จิตสำนึกบนท้องถนน

อย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งหมดเป็นเพราะความบัดซบของคนขับรถที่สักแต่ขับ สักแต่ขี่