Wednesday, April 24, 2024
Home Tags บริหารองค์กร

Tag: บริหารองค์กร

HR กับหน้าที่สำคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จขององค์กร

'HR ยุคใหม่ต้องรู้! อัปสกิลบริหารคนยุค 4.0 ให้ได้ใจพนักงาน' ในงาน ttb HR Forum ครั้งที่ 2 สร้างแรงขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

ลักษณะผู้นำที่พาองค์กรฝ่าวิกฤตเยี่ยง “วีรบุรุษ”

คำกล่าวที่ว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” ยังใช้ได้เสมอ เพราะหากผู้นำมีความสามารถก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้อง และนำพาองค์กรผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้