Tuesday, July 23, 2024
Home Tags นีลเส็น

Tag: นีลเส็น

เมื่อโทรทัศน์ไม่ใช่จอแรกของผู้ชมอีกต่อไป

ทีวีที่มีมากกว่าสิบช่องยังไม่สามารถดึงให้ผู้ชมนั่งลงหน้าจอได้ กลายเป็นว่าหน้าจอแรกของผู้ชมในปัจจุบันคือสมาร์ทโฟน และข่าวบอกต่อในโซเชียลมีเดีย