Thursday, June 13, 2024
Home Tags ทรัพยากรน้ำ

Tag: ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ และความเสื่อมโทรมจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ จาก “ฝีมือมนุษย์”

ทรัพยากรน้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดไป แต่มักจะเสื่อมโทรมจนนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ต้นตอสำคัญก็คือมนุษย์นี่เองที่นำสิ่งแปลกปลอมลงน้ำอยู่เรื่อย

ขอบคุณและขอขมา “น้ำ” แบบง่าย ๆ ที่เริ่มได้จากตัวเองและทำได้ทุกวัน

การขอบคุณธรรมชาติที่มีแหล่งน้ำให้เราใช้ประโยชน์ กับการขอขมาน้ำที่บางทีเราใช้น้ำแบบไม่ถูกไม่ควร จริง ๆ ไม่ต้องรอลอยกระทง เริ่มที่ตัวเองง่าย ๆ และทำได้ทุกวัน